Årsrapport 1.1.2022-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.08
Rutiner2.52
Inställning2.33
Undervisningsbruk1.76
Kunnande2.24

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
14
Nivåer
2-3
79
Nivåer
3-4
6