Årsrapport 1.1.2023-28.1.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.94
Rutiner2.66
Inställning2.34
Undervisningsbruk1.72
Kunnande2.32

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
13
Nivåer
2-3
81
Nivåer
3-4
6