Årsrapport 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.06
Rutiner2.26
Inställning2.38
Undervisningsbruk2.14
Kunnande1.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
1
Nivåer
1-2
43
Nivåer
2-3
53
Nivåer
3-4
3