Årsrapport 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.30
Rutiner2.20
Inställning2.24
Undervisningsbruk1.70
Kunnande2.12

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
1
Nivåer
1-2
41
Nivåer
2-3
54
Nivåer
3-4
4