Årsrapport 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.00
Rutiner2.55
Inställning2.38
Undervisningsbruk1.65
Kunnande2.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
18
Nivåer
2-3
77
Nivåer
3-4
5