Årsrapport 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.12
Rutiner2.51
Inställning2.42
Undervisningsbruk1.68
Kunnande2.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
13
Nivåer
2-3
81
Nivåer
3-4
5