Årsrapport 2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.93
Rutiner2.56
Inställning2.34
Undervisningsbruk1.83
Kunnande2.34

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
14
Nivåer
2-3
79
Nivåer
3-4
7