Årsrapport 2024

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.12
Rutiner2.61
Inställning2.28
Undervisningsbruk1.80
Kunnande2.35

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
11
Nivåer
2-3
81
Nivåer
3-4
8