Årsrapport 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.142.06
Rutiner2.172.26
Inställning2.272.38
Undervisningsbruk1.852.14
Kunnande2.131.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
4143
Nivåer
2-3
5553
Nivåer
3-4
43