Årsrapport 1.1.2017-24.2.2024

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
71 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
78 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
27 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
52 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
64 %
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal
50 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
34 %
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
32 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
43 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
70 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
62 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
79 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
25 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
79 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
78 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
72 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
44 %
Jag kan använda IKT-apparater som skolan tillhandahåller för eleverna när jag vill
78 %
På min skola arbetar en avlönad pedagogisk stödperson som hjälper till med pedagogisk användning av IKT
64 %
På min skola stöttar kollegor varandra i IKT-frågor utan separat ersättning.
84 %
Jag använder digitala enheter och innehåll regelbundet i min undervisning.
94 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
18
Taso
2-3
69
Taso
3-4
12