Årsrapport 1.1.2017-24.2.2024

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.93
Rutiner2.46
Inställning2.37
Undervisningsbruk1.62
Kunnande2.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
22
Nivåer
2-3
74
Nivåer
3-4
4