Årsrapport 1.1.2017-24.2.2024

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
66 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
69 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
79 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
28 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
19 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
17 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
9.2 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
7.4 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
6.9 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
30 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
6.1 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
30 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
67 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
74 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
77 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
5.9 %
Vi arbetar även med eleverna utanför skolans byggnader med hjälp av mobila enheter (t.ex. smartphone, surfplatta, bärbar dator).
8.3 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
52 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
19 %
I den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik tar jag tillvara på elevernas kunskaper och de idéer de ger
68 %
På mina lektioner studerar eleverna regelbundet i elektroniska lärmiljöer
40 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
20 %
I den fortgående bedömningen av elevernas lärande använder jag data som erhålls från elektroniska bedömningsverktyg, det vill säga lärandeanalytik.
29 %
Mina elevers föräldrar har möjlighet att delta i utvärderingsprocessen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
12 %
Jag lär mina elever (regelbundet) olika medborgerliga färdigheter i informationssamhället, online-verksamhet och inflytande.
33 %
Jag erbjuder eleverna upplevelser av att använda IKT i interaktion och nätverkande.
20 %
Jag diskuterar regelbundet med mina elever om tillförlitligheten hos information på internet och dess lämpliga användning (t.ex. källmarkeringar).
72 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
15
Taso
1-2
61
Taso
2-3
22
Taso
3-4
1