Årsrapport 1.1.2017-24.2.2024

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
59 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
85 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
43 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
61 %
Mina elever kan fungera enligt de grundläggande principerna för upphovsrätten.
29 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
45 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
67 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
74 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
34 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
23 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
5.9 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
7.8 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
48 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
28 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
32 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
74 %
Jag kan använda smidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning).
89 %
Jag vägleder mina elever att agera i enlighet med upphovsrättens grundläggande principer.
79 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
3
Taso
1-2
47
Taso
2-3
46
Taso
3-4
4