Årsrapport 2016

« Tillbaka

Alla år: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

År 2016 totalt antal svarare 6094

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur6021 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 55 sekunder)
Utrustning och programvaror5731 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 30 sekunder)
IKT-kunnande5854 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13121
2868
3600
4650
5410
628
70
857
9227
1051
1180
122

Utvalda rapporter:

Efter utbildningsnivå
Allmän utbildning 5905 st.
En yrkesskola 117 st.
Efter personalkategori
Ämneslärare 2188 st.
Klasslärare (årkurser 5-6) 942 st.
Speciallärare 876 st.
Klasslärare (årkurser 1-2) 783 st.
Klasslärare (årkurser 3-4) 723 st.
Rektorer och föreståndare 152 st.
Elevhandledare/studiehandledare 113 st.
Lärare inom yrkesutbildningen 89 st.
Ämneslärare efter ämne
Matematik 502 st.
Engelska 477 st.
Fysik 367 st.
Kemi 349 st.
Svenska 283 st.
Modersmål 274 st.
Historia 186 st.
Biologi 175 st.
Hälsokunskap 174 st.
Tyska 170 st.
Geografi 169 st.
Samhällslära 166 st.
Handarbete / slöjd 163 st.
Huslig ekonomi 150 st.
Gymnastik 149 st.
Informationsteknik 133 st.
Religion 118 st.
Bildkonst 78 st.
Musik 74 st.
Finska som andraspråk 73 st.
Livsåskådningskunskap 64 st.
Franska 59 st.