Yearly report 2017

« Back

All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

11934 respondents in year 2017.

Questionnaire respondent counts

Digital operating environment11920 pcs(average answer time 1 min 9 sec)
Organisational culture11841 pcs(average answer time 2 min 22 sec)
Pedagogical activities11620 pcs(average answer time 8 min 55 sec)
Competences11355 pcs(average answer time 4 min 8 sec)
Monthly respondent count
Respondent count
1524
21608
34364
41098
5223
612
70
8369
9655
101042
111826
12213

Selected reports:

By education level
General education 11760 pcs
Vocational education 64 pcs
By personnel category
Teacher 4487 pcs
Class teacher (1-2 lk) 1916 pcs
Special education teacher 1724 pcs
Class teacher (5-6 lk) 1588 pcs
Class teacher (3-4 lk) 1445 pcs
Student counsellor 222 pcs
Principal 143 pcs
Maahanmuuttajaopettaja 96 pcs
Pre-school teacher 72 pcs
Assistant principal 59 pcs
By subject
Mathematics 982 pcs
English 907 pcs
Physics 713 pcs
Chemistry 665 pcs
Swedish 652 pcs
Mother tongue 561 pcs
History 367 pcs
Health education 358 pcs
Biology 335 pcs
Käsityö 330 pcs
Physical education 317 pcs
Geography 316 pcs
Yhteiskuntaoppi 313 pcs
German 306 pcs
Tietotekniikka 287 pcs
Kotitalous 269 pcs
Uskonto 258 pcs
Suomi toisena kielenä (S2) 214 pcs
Kuvataide 172 pcs
Elämänkatsomustieto 158 pcs
Music 151 pcs
French 150 pcs
Philosophy 60 pcs
Psychology 53 pcs
Ilmaisutaito 52 pcs
Spain 50 pcs