Årsrapport 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.62
Rutiner2.34
Inställning2.33
Undervisningsbruk1.65
Kunnande2.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
31
Nivåer
2-3
65
Nivåer
3-4
4