Årsrapport 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.14
Rutiner2.17
Inställning2.27
Undervisningsbruk1.85
Kunnande2.13

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
1
Nivåer
1-2
41
Nivåer
2-3
55
Nivåer
3-4
4