Årsrapport 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.342.142.06
Rutiner2.252.172.26
Inställning2.332.272.38
Undervisningsbruk2.001.852.14
Kunnande2.312.131.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
011
Nivåer
1-2
304143
Nivåer
2-3
635553
Nivåer
3-4
743