Årsrapport 1.1.2012-17.4.2024

« Tillbaka

Alla år: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Under tiden 1.1.2012-17.4.2024 svarare totalt 42898

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö28823 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 28490 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 27852 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 27294 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1423 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 3 sekunder)
Digital verksamhetskultur12188 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1472 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 15 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)2 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 3 sekunder)
Utrustning och programvaror11598 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 52 sekunder)
IKT-kunnande11638 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 29 sekunder)
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
5110
68
70
844
9203
10436
11326
12201
1
2013
120
253
3192
4472
5605
620
71
8159
9656
10566
11512
12245
1
2014
227
2223
3279
4184
5385
610
70
863
9467
10552
11227
12114
1
2015
77
2152
3278
4517
5111
65
71
8110
9292
10389
11419
12735
1
2016
1865
2362
3259
4214
5135
614
70
820
9166
1049
1173
122
1
2017
256
2884
32552
4625
5136
610
70
8288
9317
10650
111422
12170
1
2018
378
21031
32407
4662
5182
65
70
8423
9936
10339
11211
1224
1
2019
201
2365
3390
41266
5840
64
70
813
9230
10520
112032
12382
1
2020
285
2619
3340
4294
531
60
70
895
914
10187
11261
1233
1
2021
90
297
3531
4475
522
61
70
885
957
10231
111798
120
1
2022
0
20
321
4322
5144
60
71
83
920
1065
11363
12357
1
2023
78
2268
3166
4172
5254
63
70
81
978
10303
11117
1242
1
2024
53
2146
34
4315

Utvalda rapporter:

Efter utbildningsnivå
Allmän utbildning 40403 st.
En yrkesskola 1711 st.
Högre utbildning 401 st.
Efter personalkategori
Ämneslärare 16193 st.
Klasslärare (årkurser 5-6) 6705 st.
Speciallärare 6124 st.
Klasslärare (årkurser 1-2) 5823 st.
Klasslärare (årkurser 3-4) 5715 st.
Lärare inom yrkesutbildningen 1286 st.
Elevhandledare/studiehandledare 841 st.
Rektorer och föreståndare 834 st.
Lärare för invandrare 374 st.
Förskollärare 281 st.
Biträdande rektor 263 st.
Ämneslärare 168 st.
Lärare på yrkeshögskolan 131 st.
Speciallärare 108 st.
Elevhandledare/studiehandledare 89 st.
Universitetslärare 72 st.
Ämneslärare 56 st.
Ämneslärare efter ämne
Matematik 3593 st.
Engelska 3261 st.
Fysik 2569 st.
Kemi 2375 st.
Svenska 2214 st.
Modersmål 2180 st.
Hälsokunskap 1570 st.
Historia 1344 st.
Biologi 1333 st.
Gymnastik 1237 st.
Geografi 1221 st.
Samhällslära 1182 st.
Handarbete / slöjd 1113 st.
Tyska 1066 st.
Religion 1004 st.
Informationsteknik 952 st.
Finska som andraspråk 913 st.
Huslig ekonomi 899 st.
Bildkonst 613 st.
Livsåskådningskunskap 603 st.
Musik 571 st.
Franska 548 st.
Psykologi 270 st.
Filosofi 249 st.
Spanska 195 st.
Ryska 168 st.
Uttrycksförmåga 151 st.
Teckning 100 st.
Geografi 90 st.
Studiehandledning 84 st.
Fostran till företagsamhet 54 st.
Litteratur 53 st.