Årsrapport 1.1.2012-23.3.2023

« Tillbaka

Alla år: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Under tiden 1.1.2012-23.3.2023 svarare totalt 42286

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö28187 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 27869 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 27247 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 31 sekunder)
Kompetens 26702 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1426 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 4 sekunder)
Digital verksamhetskultur12209 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1474 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 16 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)2 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 3 sekunder)
Utrustning och programvaror11615 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 52 sekunder)
IKT-kunnande11656 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 29 sekunder)
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
5110
69
70
844
9203
10437
11327
12201
1
2013
120
253
3192
4472
5605
620
71
8159
9657
10568
11513
12245
1
2014
227
2224
3279
4184
5389
611
70
863
9467
10552
11230
12114
1
2015
77
2154
3278
4518
5111
65
71
8110
9292
10389
11419
12736
1
2016
1868
2363
3259
4216
5135
614
70
820
9166
1049
1173
122
1
2017
256
2890
32573
4626
5136
610
70
8288
9317
10650
111422
12170
1
2018
378
21050
32428
4672
5184
65
70
8423
9953
10372
11211
1224
1
2019
201
2365
3395
41271
5840
64
70
818
9251
10584
112033
12397
1
2020
293
2648
3365
4297
531
60
70
895
917
10202
11279
1241
1
2021
117
2112
3549
4475
522
61
70
885
977
10234
111805
120
1
2022
0
20
332
4429
5149
60
71
83
927
1081
11486
12406
1
2023
132
2326
3141

Utvalda rapporter:

Efter utbildningsnivå
Allmän utbildning 39814 st.
En yrkesskola 1692 st.
Högre utbildning 399 st.
Efter personalkategori
Ämneslärare 15950 st.
Klasslärare (årkurser 5-6) 6607 st.
Speciallärare 6013 st.
Klasslärare (årkurser 1-2) 5739 st.
Klasslärare (årkurser 3-4) 5611 st.
Lärare inom yrkesutbildningen 1270 st.
Rektorer och föreståndare 830 st.
Elevhandledare/studiehandledare 829 st.
Lärare för invandrare 361 st.
Förskollärare 273 st.
Biträdande rektor 260 st.
Ämneslärare 165 st.
Lärare på yrkeshögskolan 131 st.
Speciallärare 108 st.
Elevhandledare/studiehandledare 89 st.
Universitetslärare 72 st.
Ämneslärare 55 st.
Ämneslärare efter ämne
Matematik 3536 st.
Engelska 3217 st.
Fysik 2526 st.
Kemi 2341 st.
Svenska 2190 st.
Modersmål 2142 st.
Hälsokunskap 1550 st.
Biologi 1319 st.
Historia 1319 st.
Geografi 1213 st.
Gymnastik 1212 st.
Samhällslära 1157 st.
Handarbete / slöjd 1096 st.
Tyska 1058 st.
Religion 990 st.
Informationsteknik 944 st.
Finska som andraspråk 889 st.
Huslig ekonomi 886 st.
Bildkonst 596 st.
Livsåskådningskunskap 591 st.
Musik 558 st.
Franska 540 st.
Psykologi 270 st.
Filosofi 249 st.
Spanska 188 st.
Ryska 166 st.
Uttrycksförmåga 150 st.
Teckning 100 st.
Geografi 88 st.
Studiehandledning 84 st.
Fostran till företagsamhet 54 st.
Litteratur 53 st.